Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 12.07.2019 r. do 02.08.2019 r. Wykaz Nr 3/2019 nieruchomości zabudowanych, położonych w Myszkowie, wchodzących w skład zasobu Gminy Myszków, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz ich najemców.