OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lipcu:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

24 lipiec 2019 r. o godz. 8.00


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk