OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu sierpniu:

I. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

21 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki, osadniki, separatory)
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

II. Komisja Finansów i Budżetu.

26 sierpnia 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji z dnia 30.05.19r. oraz 18.06.19r.
3. Analiza wyniku finansowego za 2018r. i za I półrocze 2019r. spółki SANiKO.
4. Analiza wyniku finansowego za 2018r. i za I półrocze 2019r. spółki MTBS.
5. Analiza wyniku finansowego za 2018r. i za I półrocze 2019r. spółki ZWiK.
6. Analiza wyniku finansowego za 2018r. i za I półrocze 2019r. KZGM.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.

III. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

27 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019r.
3. Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

27 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk