Część 1 zamówienia: "Budowa wodociągu w ul. Słowiczej";
Część 2 zamówienia: "Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego - II etap".