OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu październiku:

I. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (tryb zdalny).

26 października 2020 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w SP nr 3.
4. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
5. Sprawy różne.

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny).

                                                                                  28 października 2020 r. o godz. 8.30


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Myszkowie.
3. Sprawy różne.
 

III. Połączone posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny).

29 października 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
5. Analiza sytuacji finansowo-organizacyjnej spółek: SANiKO, ZWiK, MTBS.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2020r.
7. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2020r. oraz analiza poniesionych kosztów.
8. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu na 2021r.
9. Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk