OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu:

I. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

19 stycznia 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 28.10.2020r.
3. Wniosek w sprawie obniżenia ilości oddanej krwi uprawniającej do bezpłatnej komunikacji miejskiej w mieście Myszków.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta                 
Jerzy Woszczyk