OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:

I. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

1 lutego 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Wniosek w sprawie obniżenia ilości oddanej krwi uprawniającej do bezpłatnej komunikacji miejskiej w mieście Myszków.
3. Petycja w sprawie montażu oświetlenia w „drugiej części” ulicy Pohulańskiej w Myszkowie.
4. Petycja Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dot. STOP niebezpiecznej szczepionce.
5. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

23 lutego 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Dyskusja na temat Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025.
3. Sprawy różne.


III. Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

25 lutego 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 28.01.2021r.
3. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
4. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk