OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu marcu:

I.  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (tryb zdalny)

1 marca 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 29.01.2021r.
3. Sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020r.
4. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży  „Zima w mieście”.
5. Informacja na temat realizacji za 2020r. oraz planowanych na 2021r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

2 marca 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19.01.2021r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 1.02.2021r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 6.05.2019r.
5. Petycja w sprawie wyrażenia opinii dot. przeprowadzenia Referendum Ludowego.
6. Sprawy różne.


III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (tryb zdalny)

24 marca 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 29.05.2019r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 28.01.2021r.
4. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i porządku w mieście.
5. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


IV. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

25 marca 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23.02.2021r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25.02.2021r.
4. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2021r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
5. Informacja na temat działalności i planów na 2021r. KZGM.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


V. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

29 marca 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu  komisji z dnia 2.03.2021r.
3.Skarga na dyrektorów szkół i przedszkoli złożona przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji.
4.Sprawy różne.


VI. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)

30 marca 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 28.01.2021r.
3. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk