Konsultacje odbywają się od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 4 marca 2021 r.

Treść uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Uwagi do projektu uchwały można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021 r. w następujący sposób:

1. wysyłając na adres poczty elektronicznej: urzad@miastomyszkow.pl lub
2. wysyłając faxem na numer 34 313-50-29 lub
3. wysyłając formie papierowej na adres: Urząd Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dotyczące  projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS".

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 26 pod numerem telefonu 34 313 26 82 wew. 183 lub 154.