OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu grudniu:

I. Połączone posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie. (sala sesyjna UM)

5 grudnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenia porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.


II. Połączone posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie. (sala sesyjna UM)

12 grudnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenia porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.
 

III. Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście Rady Miasta w Myszkowie. (sala sesyjna UM)

16 grudnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2021r.
3. Sprawy różne.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2023r.
5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r.
6. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej na 2023r.
7. Opracowanie planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście na 2023r.
8. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2023r.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.


IV. Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu.

21 grudnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2021r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2023r. z uwzględnieniem wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2023r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk