Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2022 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.8.2023.PZ: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego

Postępowanie ZP.271.7.2023.KM: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

Postępowanie ZP.271.6.2023.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącej konserwacji dróg w ramach zadania pn.: „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”

Postępowanie ZP.271.2.2023.KM: Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - Etap III

Postępowanie KZGM.271.1.2023.ŻN: Remont dachu w budynku komunalnym położonym przy ul. Kościuszki 2 w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.3.2023.JG: Budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.4.2023.PZ: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej