OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu marcu :

I. Komisja Rewizyjna (sala sesyjna UM Myszków).

20 marca  2023 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 23.02.2023r.
3. Analiza dokumentacji konkursowej zadań pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród dzieci i młodzieży w 2023r.” oraz „Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów w 2023r.”
4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2022r.
5. Sprawy różne.


II. Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (sala sesyjna UM Myszków)

29 marca  2023 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 20.09.2022r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta z dnia 27.10.2022r.
4. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta z dnia 12.12.2022r.
5. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 23.02.2023r.
6. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i porządku w mieście.
7. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
8. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.


III. Komisja Finansów i Budżetu (sala sesyjna UM Myszków)

30 marca 2023 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta z dnia 27.10.2022r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta z dnia 12.12.2022r.
4. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 23.02.2023r.
5. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2023r. spółek SANiKO, MTBS, ZWiK.
6. Informacja na temat działalności i planów na 2023r. KZGM.
7. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.


IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (sala sesyjna UM Myszków)

31 marca 2023 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 31 stycznia 2023r.
3. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk