Informuje się, że w siedzibie  Urzędu Miasta Myszkowa  przy ulicy  Kościuszki nr 26  został wywieszony  na okres 21 dni tj. w terminie od 31.05.2023 r. do 21.06.2023 r. wykaz Nr 2/2023 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do użyczenia.