Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Myszków

Kolorowy pasek

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa   z  dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),  ustawa  z   dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz.1371 z późn. zm.), rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5 lipca 2004r.  w sprawie wysokości   opłat  za czynności  administracyjne związane z wykonywaniem   transportu   drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664),  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25 czerwca 2004r.  w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz.U. z 2004r. Nr 153, poz. 1612).

PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu;
5.  zaświadczenie z rejestru  skazanych  stwierdzające  niekaralność  osób,  o  których mowa w art.5   ust. 3  pkt.1
6. kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu; dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.

Termin odpowiedzi: Do 90 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  za  pośrednictwem   Burmistrza   Miasta Myszkowa, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załatwienie sprawy:
Odbiór zaświadczenia o wydaniu licencji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika;
- za pośrednictwem poczty.

OPŁATY:
Opłata za licencje i wypisy z licencji jest wyliczana zgodnie z obowiązującymi stawkami. Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką pobiera się następujące opłaty:

• za wydanie licencji na okres:
- od  2 do 15 lat  –  200,00 zł.
- od 15 do 30 lat  –  250,00 zł.
- od 30 do 50 lat  –  300,00 zł.

- opłaty dokonujemy w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta:

Nr konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2313 0000 3202 0586 8403

- termin płatności – z chwilą złożenia wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 150.
Telefon: 34 313-26-82, wew. 148.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Skotniczny
Data wprowadzenia:2008-01-29 14:28:22
Opublikował:Paweł Skotniczny
Data publikacji:2008-01-29 14:28:22
Ostatnia zmiana:2019-10-01 13:59:44
Ilość wyświetleń:1564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij