Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Myszków

Kolorowy pasek

Uznanie poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny złożony przez poborowego, żołnierza lub uprawnionego członka rodziny;
- karta powołania  (skierowanie do służby zastępczej), w  przypadku  żołnierza  zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wystawione przez właściwego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej;
- akt małżeństwa;
- akt urodzenia dziecka;
- dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu, np.:
1. zaświadczenie o dochodach  tych  członków  rodziny,  którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego  przez członków  rodziny  zasiłku obecnie   i w przeszłości (w przypadku osób bezrobotnych);
3. zaświadczenie z właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zapomóg;
4. odcinek renty lub emerytury;
5. oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku.

Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca.

Załatwienie sprawy:
Wydanie decyzji.
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika;
- za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody  Śląskiego  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta Myszkowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
- poborowy, który otrzymał kartę powołania lub skierowanie do służby zastępczej;
- żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową;
- poborowy odbywający służbę zastępczą;
- podchorąży absolwent szkoły wyższej odbywający przeszkolenie wojskowe  w  szkołach podchorążych rezerwy;
- poborowy – absolwent szkoły  wyższej,  który  otrzymał kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego w szkołach podchorążych rezerwy.
2. Wniosek składa uprawniony lub jego członek rodziny.
3. Żołnierzom   zasadniczej   służby   wojskowej   posiadającym   na   wyłącznym    utrzymaniu  członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek. Zasiłek    wypłaca   dowódca   jednostki    wojskowej,    w    której    żołnierz   odbywa    służbę,   na    podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza. 
Członkami   rodziny  osób  wymienionych  w  pkt. 2,  pozostającymi  na  ich wyłącznym utrzymaniu są  jego żona, dzieci,  rodzice  oraz  osoby,   względem  których  w/w   obciąża  obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu  lub  uzyskiwany  przez  nich  dochód  z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od najniższego wynagrodzenia za  pracę  pracowników, określonego  przez ministra właściwego  do  spraw pracy  na  podstawie Kodeksu Pracy. Przepisu   tego   nie   stosuje   się do w/w osób,  jeśli   utraciły  kiedykolwiek  prawo do zasiłku  dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony uprawnionego.  


OPŁATY:
Nie pobiera się.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 157.
Telefon: 313 26 82, wew. 142.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Skotniczny
Data wprowadzenia:2008-02-18 13:00:15
Opublikował:Paweł Skotniczny
Data publikacji:2008-02-18 13:00:15
Ostatnia zmiana:2008-02-18 13:00:15
Ilość wyświetleń:2670

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij