Komisja Finansów i Budżetu

Przewodniczący
Zaczkowski Adam

Wiceprzewodniczący
Skinder Małgorzata

Członkowie
Balwierz Magdalena
Borek Daniel
Bugaj Eugeniusz
Czerwik Robert
Jakubiec-Bartnik Beata
Jałowiec Sławomir
Jastrzębska Zofia
Jęczalik Norbert
Lech Dominik
Skorek-Kawka Halina
Skotniczna Iwona
Załęcki Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący
Trynda Jacek

Wiceprzewodniczący
Giewon Andrzej

Członkowie
Doroszuk Elżbieta
Jakubiec-Bartnik Beata
Jastrzębska Zofia
Jęczalik Norbert
Skinder Małgorzata
Skotniczna Iwona
Szlenk Tomasz

   
Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

Przewodniczący
Lech Dominik

Wiceprzewodnicząca
Skorek-Kawka Halina

Członkowie
Bugaj Eugeniusz
Jastrzębska Zofia
Skinder Małgorzata
Skotniczna Iwona
Trynda Jacek
Załęcki Tomasz


Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Przewodnicząca
Jakubiec-Bartnik Beata

Wiceprzewodniczący
Jęczalik Norbert

Członkowie
Balwierz Magdalena
Doroszuk Elżbieta
Giewon Andrzej
Jastrzębska Zofia
Woszczyk Jerzy


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jałowiec Sławomir

Wiceprzewodniczący
Czerwik Robert

Członkowie
Borek Daniel
Lech Dominik
Pochodnia Beata
Skorek-Kawka Halina
Szlenk Tomasz
Trynda Jacek
Zaczkowski Adam
Załęcki Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca
Ziajska-Łazaj Ewa

Wiceprzewodniczący
Borek Daniel

Członkowie
Balwierz Magdalena
Czerwik Robert
Jałowiec Sławomir
Pochodnia Beata
Skorek-Kawka Halina
Zaczkowski Adam