Zarządzenie Nr 147/JRP/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30.08.2012 r.

w sprawie: zmiany procedur dotyczących przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 73/JRP/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.05.2011 r.