Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:
a) prowadzenia działalności handlowej (przestawne stanowiska handlowe promocyjne itp.),
b) lokalizacji ogródka letniego,
c) korzystania z wydzielonego miejsca parkingowego,
d) inna działalność.