Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:
- wyrażanie zgody bądź odmowa wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż przewiduje ustawa o drogach publicznych,
- opiniowanie zmian w organizacji ruchu drogowego (czasowych i stałych),
- warunki techniczne podłączenia się do kanalizacji deszczowej.