W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2013 - 2026.

Data uchwały:
2012-12-27

Numer uchwały:
XXV/207/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27