Obwieszczenie Starosty Myszkowskiego AB.6740.725.2012 z dnia 09.01.2013 r., dot.: wszczęcja postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej gm. Myszków".