w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 15.767.444 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Miasta Myszkowa