w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Myszkowa, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.