Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.10.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej gm. Myszków".