Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa Nr NU.6733.3.2013 z dnia 02.04.2013 r.

dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Wielopole-Joachimów, Wielopole-Rokitnica oraz Modernizacja linii 400 kV Wielopole-Joachimów, Tucznawa-Rogowiec", etap: Przebudowa linii niskiego napięcia przy ul. Paderewskiego w Myszkowie.