Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa NU.6733.3.2013 z dnia 11.07.2013 r.

dot.: wydania decyzji kończące postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Modernizacja linii 400kV Wielopole-Joachimów, Wielopole-Rokitnica oraz Modernizacja linii 400 kV Wielopole-Joachimów, Tucznawa-Rogowiec", etap: Przebudowa linii niskiego napięcia przy ul. Paderewskiego w Myszkowie.