Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa NU.6733.5.2013 z dnia 16.07.2013 r.

dot.: wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Błotnej w Myszkowie.