Obwieszczenie Burmistrza Miasta Myszkowa Nr NU.6733.7.2013 z dnia 12.08.2013 r.

dot.: wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej S-45 wraz z włączeniem do sieci Sn i Nn przy ul. Folwarcznej w Myszkowie".