Zarządzenie Nr 236/JRP/2013 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 10.12.2013 r.

w sprawie: przyjęcia i stosowania przez Gminę Myszków procedur dotyczących przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ul. Kolejowej w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II".