w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.998.497,00 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Myszkowa.