w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.998.497,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok miasta Myszkowa.