Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 111966 - 2014, dot.: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego obejmującego wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie, przeznaczonego pod strefę ekonomiczną.