Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2014r. po publikacji otrzymało numer 2014/S 076-131679.