dot.: Wydzierżawienie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia i latarni na terenie gminy Myszków, stanowiących majątek wydzierżawiającego, na których zabudowane są oprawy oświetlenia ulicznego stanowiące majątek dzierżawcy