OGŁOSZENIE


Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:

 

I. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

                                                                       23 lutego 2015 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:    
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Informacja na temat przygotowań Urzędu Miasta w Myszkowie i jednostek organizacyjnych do nowego okresu programowania UE.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


II. Komisja Finansów i Budżetu.

                                                                       25 lutego 2015 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat projektu adaptacji internatu na mieszkania komunalne.
4. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy konsorcjalnej na wywóz odpadów komunalnych.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
 

III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

                                                                       26 lutego 2015 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy konsorcjalnej na wywóz odpadów komunalnych.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
 

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

                                                                       27 lutego 2015 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk