w sprawie wydania decyzji nr 4/2015 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szerokopasmowa - realizacja: Częstochowa-Myszków, w części powiatu myszkowskiego, dla brakującego odcinka kabli w obrębie działek nie ujętych w decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20.12.2012 r."