OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu sierpniu:


I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

                                                                                       17 sierpnia  2015 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za 2014r. i za I półrocze 2015r. spółki SANiKO.
4. Analiza wyniku finansowego za 2014r. i za I półrocze 2015r. spółki MTBS.
5. Analiza wyniku finansowego za 2014r. i za I półrocze 2015r. spółki ZWiK.
6. Analiza sytuacji finansowej za I półrocze 2015r. KZGM.
7. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji miejskich.
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.


II. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

                                                                                       18 sierpnia  2015 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
4. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

20 sierpnia  2015 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
4 .Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki, osadniki, separatory)
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk