OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:
 
I. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

                                                                                   22 luty 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat przygotowań Urzędu Miasta w Myszkowie i jednostek organizacyjnych do nowego okresu programowania UE.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
 

II. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

                                                                                            23 luty 2016 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
4. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
 

III. Komisja Finansów i Budżetu.

                                                                                        24 luty 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
4. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

                                                                                         26 luty 2016 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2015r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                               Jerzy Woszczyk