OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu maju:

I. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

20 maja  2016 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat funkcjonowania oddziału specjalnego przy SP Nr 4.
4. Informacja na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2015/2016.
5. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
6. Sprawy różne.

II. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

23 maja  2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat planowanych projektów i przygotowanych wniosków ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
4. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
5. Sprawy różne.

III. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

24 maja  2016 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej szpitala.
4. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualnej tendencji tego zjawiska.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk