O G Ł O S Z E N I E

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lipcu:

            I.       Komisja Rewizyjna

                                                                                                                                   26 lipca  2016r. o godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie.
4. Sprawy różne.  


                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                                                    Jerzy Woszczyk