OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu październiku:


I. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

                                                                        17 października 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na 2017r.
4. Informacja na temat przygotowań do zimy i przetargu na prace związane z utrzymaniem dróg w okresie zimy.
5. Sprawy różne.


II. Komisja Finansów i Budżetu.

                                                                        19 października 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za 2015r. i za I półrocze 2016r. spółki MTBS.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2016r. oraz analiza poniesionych kosztów.
5. Sprawy różne.


III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

                                                                       21 października 2016 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w SP nr 7.
4. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
5. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk