OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu grudniu:

I. Komisja Rewizyjna

7 grudnia 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat bieżącej działalności spółki MTBS.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2017r.
5. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
6. Sprawy różne.


II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

8 grudnia 2016 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017r.
4. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017r.
4. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


IV. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

12 grudnia 2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Omówienie projektu budżetu miasta Myszkowa, analiza poprawek do projektu budżetu, zaopiniowanie projektu budżetu na 2017r.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


V. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

13 grudnia 2016 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017r.
4. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.    


VI. Komisja Finansów i Budżetu 

14 grudnia  2016 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za I półrocze 2016r. spółki MTBS.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2017r. z uwzględnieniem wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
5. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.    

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk