OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu maju:

I. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

22 maja 2017 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
4. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
5. Informacja na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków.
6. Sprawy różne. 


II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

25 maja 2017 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego.
5.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
6. Analiza projektu "strefy parkingów płatnych" w ujęciu dynamicznym.
7. Sprawy różne.
    

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

26 maja 2017 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
4. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk