OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu październiku:
 
I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

25 października 2017 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na 2018r.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w 2017r. oraz analiza poniesionych kosztów.
5. Sprawy różne.

II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

26 października 2017 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
4. Sprawy różne.


III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

27 października 2017 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
4. Informacja na temat sprawozdania finansowego MOSiR za I półrocze 2017r.
5. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w SP nr 7.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk