Pełna treść ogłoszenia oraz jej specyfikacja (do pobrania) znajduje się na stronie internetowej : http://www.mosirmyszkow.pl/?p=5448

Poniżej opublikowane ogłoszenie:
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d8222a80-c00a-4998-93ef-fea774af1eee