OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:
 

I. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i  Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja Finansów i Budżetu.

19 lutego 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Informacja na temat przygotowań Urzędu Miasta w Myszkowie i jednostek organizacyjnych do nowego okresu programowania UE.
4. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
5. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.
 
II. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

20 lutego 2018 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
4. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Informacja na temat skali bezrobocia w Powiecie Myszkowskim oraz aktualnej tendencji tego zjawiska.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

23 lutego 2018 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji za 2017r. oraz planowanych na 2018r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk