Pełna treść ogłoszenia oraz jej specyfikacja (do pobrania) znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.mosirmyszkow.pl/?p=5608

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5b1ed77-785f-430b-9b70-75cf145ed047