OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu marcu:

I. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

23 marca 2018 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży "Zima w mieście".
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
 

II. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

26 marca 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych ( umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
   

III. Komisja Rewizyjna

27 marca 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza sytuacji finansowo - organizacyjnej spółki MTBS.
4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Myszkowa.
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2017r.
6. Sprawy różne.


IV. Komisja Finansów i Budżetu

28 marca 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2018r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
4. Informacja na temat działalności i planów na 2018r. KZGM.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
 

V. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

29 marca 2018 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i porządku w mieście.
4. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk