OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu maju:

  
I. Komisja Rewizyjna

10 maja 2018 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie.
4. Sprawy różne.


II. Komisja Rewizyjna

24 maja 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie.
4. Sprawy różne. 


III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

24 maja 2018 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
6. Analiza projektu "strefy parkingów płatnych" w ujęciu dynamicznym.
7. Sprawy różne.

   
IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

25 maja 2018r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


V. Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

28 maja 2018 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
4. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
5. Informacja na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków.
6. Sprawy różne. 


VI. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

29 maja 2018 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej.
4. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk