OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu grudniu:

I. Komisja Rewizyjna

11 grudnia 2018 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
4. Sprawy różne.

II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

11 grudnia 2018 r. o godz. 10.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne. 

III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

12 grudnia 2018 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

IV. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

12 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Myszkowa na 2019 rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

V. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

13  grudnia  2018r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2019r. z uwzględnieniem wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk